Kort overzicht van de geschiedenis van onze agglomeratie en haar huidige toestand.

De agglomeratie Herzlake met de deelgemeenten Dohren, Herzlake en Lähden ligt in het oosten van het district Emsland, aan de grens met de naburige districten Cloppenburg en Osnabrück.
De agglomeratie ontstond in 1974. De drie deelgemeenten omvatten 13 vroeger zelfstandige gemeenten. Reeds in 1964, 1965 en 1971 kwam het tot vrijwillige fusies. Niettemin hebben de vele dorpsgemeenschappen nog steeds een uitgesproken eigen leven.

Rond 1000 na Christus werden de gemeenten Herzlake, Dohren en  het gehucht Vinnen van de gemeente Lähden voor het eerst vermeld in een oorkonde van de benedictijnenabdij Corvey aan de Weser. In een oorkonde uit 947 van keizer Otto de Grote was er voor het eerst sprake van het gehucht Westrum van de gemeente Herzlake en de gehuchten Holte en Lastrup van de gemeente Lähden.

Herßum werd in 1074 in een oorkonde vermeld. Hunebedden bij Herßum, Holte, Lastrup en Lähden bewijzen dat er hier reeds in de tijd van de Germanen vaste nederzettingen waren.

Tot ca. 1960 waren de gemeenten overwegend door de landbouw gekenmerkt. Er waren slechts enkele kleine handelszaken en handwerkbedrijven. De landbouw is nog altijd een belangrijke factor, maar het aantal mensen die in de landbouw werken domineert niet langer. Vooral in Herzlake is er sprake van een structuurwijziging door de komst van arbeidsintensieve handelszaken en industriële bedrijven. Door het scheppen van een belangrijk aantal industriële arbeidsplaatsen is men erin geslaagd een groot aantal door het stoppen van landbouwbedrijvigheid vrijgekomen arbeidsplaatsen in het gemeentegebied te houden.

In het kader van de herindeling der gemeenten ontstond in 1974 de agglomeratie Herzlake met de deelgemeenten Herzlake, Lähden, Dohren (9.822 inwoners op 30.06.2005). Reeds in 1965 en 1971 hadden de sinds 1820 zelfstandige gemeenten zich verenigd onder één bestuur, zoals ze voor 1820 bestonden (de oude kerkgemeenten Herzlake en Holte).